Julius Lehtinen

Kansallista Kokoomusta ja Viktor Orbánin Fidesziä yhdistää sama europuolue

  • Unkarin vapausindeksi on viimeisen vuosikymmenen aikana laskenut eniten Euroopan maista.
    Unkarin vapausindeksi on viimeisen vuosikymmenen aikana laskenut eniten Euroopan maista.

Kansallisessa keskustelussa usein kiinnitetään kovin vähän huomiota Euroopan parlamenttiin. Instituutioon, jonka toimintaan meillä tavallisilla tallaajillakin on yllättävän paljon sananvaltaa. Välinpitämättömyydestä oivana esimerkkinä toimii säännönmukaisesti neljäänkymmeneen prosenttiin jäävä äänestysaktiivisuus eurovaaleissa.

Mikäli mahdollista, vieläkin pienemmälle huomiolle jäävät Euroopan parlamentissa toimivat ylikansalliset europuolueet, joiden jäseniä kansalliset poliittiset puolueet ovat. Europarlamenttiin äänestetyt edustajat eivät siis suinkaan edusta kansallisia puolueitaan eurotasolla, vaan ovat osa kansallisrajat ylittäviä poliittisia ryhmiä. Tietyissä tapauksissa erot europuolueiden sisällä voivat olla suuriakin.

Kenties räikeimpiä epäsuhtia kansallisen ja kansainvälisen puolueen ideologioissa löytyy Kansallisen Kokoomuksen suunnalta. Kokoomus on keskustaoikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen (European people's party, EPP) jäsen, joka puolestaan on kirjoitushetkellä Parlamentin runsaslukuisin keskustaoikeistolainen ryhmä. Moinen status tarkoittaa, että EPP pitää lankoja käsissään esimerkiksi Euroopan Komission (vastaa osapuilleen hallitusta) nimityksen suhteen, joka Euroopan parlamentin valtaoikeuksien piiriin kuuluu.

Euroopan Kansanpuolueen jäsenpuolueena niin ikään toimii negatiivista julkisuutta sekä kritiikkiä herättänyt unkarilainen Fidesz-puolue, jonka itsevaltaisena johtajana toimii Viktor Orbán, Unkarin pääministeri. Unkari on vapauden ja demokratian tilaa kartoittavien indeksien, kuten yhdysvaltalaisen Freedom Housen ja brittiläisen Economist Intelligence Unit Democracy Indexin, mittareilla liikkunut viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana poispäin vapaasta länsimaisesta demokratiamallista. Erityisesti on kiinnitetty huomiota poliittisen opposition sekä kansalaisyhteiskunnallisten ryhmien toiminnan vaikeutumiseen, sekä vaalijärjestelmän muokkaamiseen itselle suotuisampaan suuntaan.

Kokoomuksen periaateohjelmassa vuodelta 2018 kirjoitetaan seuraavasti: Kokoomus ja sen aate ovat osa demokraattisten maiden keskustaoikeistolaisten puolueiden muodostamaa yhteisöä. Se jakaa samat yhteiset vapauden ja demokratian arvot ja haluaa niiden pohjalta tehdä työtä ihmisten, yhteiskuntien ja ympäristön hyväksi. - - Tämän toteuttamiseen länsimainen yhteiskuntamalli tarjoaa parhaat historian saatossa kehittyneet puitteet. Niistä tärkeimmät ovat oikeusvaltio, demokratia ja markkinatalous sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Kokoomus on aatteessaan ja kaikessa politiikassaan sitoutunut länsimaisten arvojen ylläpitoon ja edistämiseen. (Kokoomus 2018, 1-2).

Kokoomuksen europuolueeseen, EPP:hen, kuuluu siis aineksia, jotka ovat toimineet viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävissä määrin Kokoomuksen periaatteita vastaan. Toimimattomuus asianlaidan suhteen kertoo ennen kaikkea siitä, ettei aihetta nähdä tarpeeksi vakavaksi saavutetun vaikutusvallan rinnalla liikkeiden tekemiseksi mihinkään suuntaan. Kyynisempi kutsuisi periaatteidensa myymiseksi.

Tähän varmasti vaikuttaa osaltaan, ettei europuolueista kansallisessa mediassa tai yhteiskunnallisessa keskustelussa puhuta juurikaan; Kokoomuksen ja Fideszin kuuluminen samaan poliittiseen euroryhmään ei yksinkertaisesti ole monenkaan kansalaisen tiedossa. Uhriksi joutuu joka tapauksessa äänestäjä.

---

Yksi harvoista Euroopan Unionin toimintaan keskittyvistä uutistoimistoista, Euractiv, kirjoitti hiljattain Puolan Laki ja Oikeus -puolueen (PiS) harkitsevan liittymistä Euroopan kansanpuolueeseen ensi vuoden eurovaalien jälkeen. Liittymisneuvotteluiden taustalla on Iso-Britannian kitkuttelevasti etenevä ero Euroopan Unionista, jonka myötä Laki ja Oikeus -puolueen nykyinen euroskeptinen ja keskustaoikeistolainen europuolue ECR (Euroopan konservatiivit ja reformistit) menettäisi Iso-Britannian Konservatiivipuolueen ja kutistaisi ryhmän käytännössä olemattomiin.

Niin ikään Puolassa hallitusvastuussa toimiva PiS on kohdannut jokseenkin ankaraa kritiikkiä unionilta, Yhdysvalloilta ja yksityisiltä tarkkailijoilta sen pyrkiessä heikentämään erityisesti oikeuslaitoksen itsenäisyyttä politiikasta. Samaiset Freedom House ja Economist Intelligence Unit Democracy Index niin ikään katsovat demokraattisen ja vapaan toiminnan edellytyksien heikentyneen ja olevan vaarassa myös Puolassa.

Laki ja Oikeus -puolueen liittymistä EPP:hen on kaikista äänekkäimmin kannattanut hieman vähemmän yllättäen juuri Unkarin Fidesz. Euroopan parlamentin isoimpaan europuolueeseen kuuluminen on antanut sille tuulensuojaa länsimaisen ja demokraattisen oikeusvaltion purkamisen synnyttämältä kritiikiltä, ja jäsenyys varmasti toimis samoin myös Laki ja Oikeus -puolueen osalta.

Euroopan kansanpuolueen jäsenenä toimii kirjoitushetkellä myös Laki ja Oikeus -puolueen kansallinen poliittinen päävastustaja ja vastavoima, puolalainen Kansalaisfoorumi-puolue. Kansalaisfoorumi on ilmoittanut jättävänsä EPP:n mikäli PiS hyväksytään jäseneksi, sillä se ei katso kykenevänsä toimimaan samassa poliittisessa ryhmässä tämän kanssa.

Kokoomuksen ohella EPP:n kivijalkana toimii Angela Merkelin Kristillisdemokraattinen Unioni. Nähtäväksi jää, ovatko mainitut puolueet valmiit hyväksymään joukkoonsa lisää omien puolueohjelmiensa ja julkilausuttujen ideologioidensa vastaisia poliittisia voimia. Ainakin toistaiseksi EPP:n johtaja Manfred Weber on rauhoitellut eroamisella uhkaajia sanomalla, ettei PiS:n liittyminen ole agendalla.

Keväällä koittavien eurovaalien myötä äänestäjien on joka tapauksessa hyvä muistaa, että oma annettu ääni ei välttämättä mene äänestetyn ehdokkaan kansallisen puolueen ajamille arvoille. Pahimmassa tapauksessa se edistää kyseisiä arvoja brutaalisti rikkovan puolueen etua.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Risto Koivula

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/unk...

" Julkaistu 24.7.2017 kirjoittanut Risto Koivula

UNKARIN PÄÄMINISTERI VIKTOR ORBAN ON OIKEASSA: HALLITUKSILLA ON OIKEUS – JA VELVOLLISUUSKIN – KIELTÄÄ HAISTAPASKANTIEDE”YLIOPISTOT”!

Näin on, vaikka jotkut ”kollega”-yliopistot, joukossa ”oikeitakin”, maailmalta protestoisivat.

Hallitukset myöntävät – tai on myöntämättä – tiedeyliopiston statuksen.

Näin on niin kauan kuin YK:n tieteellisesti hallinnoimaa, tieteellisin periaattein toimivaa Maail- man Tiedeakatemiaa, jolla tuollaiset ongelmat voitaisiin konsultoida ”ylöspäin”, ei ole olemassa.

Tämä johtuu siitä, että TIEDE ON MYÖS OIKEUSLÄHDE: tiede vaikuttaa tieteellisillä todistuksillaan siihen, mikä teknologia, hoito, tuomio jne. ON LAILLISTA JA MIKÄ EI.

Lainsäädäntövaltaa EI SAA LUOVUTTAA YKSITYISHENKILÖILLE TAI YKSITYISILLE YRITYKSILLE.

Juuri sitä kuitenkin ”yksityiset, mm. säätiö-yliopistot” tarkoittavat!

http://www.ts.fi/uutiset/maailma/3489264/EU+otti+e...

" TURUN SANOMAT

Keskiviikko 26.4.2017

EU otti ensiaskeleen kohti oikeustoimia Unkaria vastaan

Maailma STT 20:13 10

Niilo Simojoki, Anniina Luotonen

Euroopan komission ja Unkarin kiistelyssä siirryttiin keskiviikkona askel vakavampaan suuntaan.

Komissio kertoi antaneensa Unkarille virallisen ilmoituksen rikkomus-menettelyn aloittamises- ta. Unkarilla on kuukausi aikaa vastata ilmoitukseen, minkä jälkeen EU päättää jatkotoimista.

Rikkomusmenettelyn aloittamisen taustalla on Unkarin lakiuudistus,joka on EU:n mukaan johtamassa Keski-Euroopan yliopiston (CEU) sulkemiseen Budapestissa. Yliopiston on perustanut unkarilais-amerikkalainen suursijoittaja George Soros. EU-komission mukaan uusi laki rikkoo sisämarkkinoiden periaatteita.

Jos Unkarin vastaus ei tyydytä, kiista on mahdollista viedä EU:n tuomioistuimeen, joka voi määrätä jäsenvaltiolle rangaistuksia.

Kiistaa tuuletettiin Euroopan parlamentissa, missä Unkarin pääminis- teri Viktor Orban syytti Sorosia ”hyökkäämisestä Unkaria vastaan”.

Samalla hän ihmetteli, miksi ”miljoonien eurooppalaisten elämän” keinottelullaan tuhonnutta Sorosia pidetään EU:ssa niin suuressa arvossa. Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin on määrä tavata Soros torstaina.

Orbanin mukaan uusi korkeakoululaki koskee yhtä lailla useita muita yliopistoja. Hän piti absurdeina syytteitä yhä toimivan CEU-yliopiston sulkemisesta.

– Aivan kuin jotain syytettäisiin murhasta samalla kun väitetty uhri on vielä elossa, Orban sanoi.

Komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans kuvasi CEU-yliopistoa kruununjalokiveksi kommunismin jälkeisessä Euroopassa. Uhka opinahjon sulkemisesta on synnyttänyt laajoja mielenosoituksia Unkarissa.

Akateemisen vapauden lisäksi EU:ta ovat huolestuttaneet Unkarissa pyrkimykset rajoittaa kansalaisjärjestöjen ja median toimintaa.

Unkari julkisti viime kuussa kansalaiskyselyn, jossa hallitus tiedustelee unkarilaisilta, miten toimia, kun EU uhkaa maan itsenäisyyttä. Stop Bryssel -kyselyn kuusi aihepiiriä liittyvät muun muassa laittomaan maahanmuuttoon ja oikeuteen tehdä omia päätöksiä verotuksesta.

Timmermans kävi parlamentissa läpi komission vastausta, jossa Unkarin kansalaisilleen tarjoamia käsityksiä EU:sta kumotaan yksi toisensa jälkeen. Hän muun muassa totesi, ettei EU ole pakottamassa Unkaria päästämään maahan laittomasti tulleita siirtolaisia vaan pyytää sitä vastaanottamaan hyvin rajallisen määrä rekisteröityneitä turvapaikanhakijoita Kreikasta ja Italiasta.

– Kaikilla on oikeus omiin mielipiteisiin, mutta ei omiin tosiasioihin. Toivon Unkarin hallituksen ottavan tämän huomioon, Timmermans sanoi.

Orban vakuutti Unkarin olevan Euroopan unionin ylpeä jäsen ja kannattavan vuoropuhelua. Komissiota hän kehotti luopumaan ennakkoluuloista Unkarin suhteen. ”

***

Ei kai se nyt vaan perääntymään rupea:

http://yle.fi/uutiset/3-9584050?origin=rss

... Pietarin ”Eurooppalainen yliopisto” menetti toimilupansa

Kirjoittanut Risto Juhani Koivula (10. joulukuu 2016, 19:00)

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/20161210220003877...

Pietarin eurooppalainen yliopisto on venäläismedian mukaan menettänyt toimilupansa ainakin toistaiseksi.

Viranomaiset tai yliopisto eivät ole kommentoineet päätöstä.

Vedomosti-lehti siteeraa yliopiston professoria Ilja Utehinia, jonka mukaan päätös on osa trendiä, jolla pienet etenkin yksityiset korkeakoulut pyritään sulkemaan. Niille esitetään vaatimuksia, jotka ovat toisinaan jopa ristiriitaisia eivätkä ole kytköksissä opetuksen sisältöön.

Yliopistoon tehtiin keväällä viranomaistarkastus, jonka jälkeen yliopisto menetti oikeuden myöntää virallisia tutkintotodistuksia.

Suomessa asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Sen mukaan Helsingin Sanomain Säätiö on tänä syksynä aloittanut yhteistyön yliopiston kanssa. Yliopistolla on HS:n mukaan yhteistyötä myös muun muassa Helsingin yliopiston kanssa.

STT ”

Sulkeminen ei ollut ensimmäinen kerta, mutta nyt meni toimilupakin:

http://blogs.helsinki.fi/t-retki/2008/03/04/pietar...

(Paitsi Sorosin myös) Erkon ja Koneen säätiöiden rahoittamilla ”tutkimuksilla” alkaa olla sellainen maine sivistyneessä maailmassa, että se on lappu luukulle tiedeyliopistoille, jos niiden kanssa diiliä tekee…

Hesarin hölynpölyä…

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005096326.html
Venäjän parhaimpiin lukeutuva yliopisto yritetään sulkea kaikin keinoin Pietarissa – häädön syyksi esitetty muun muassa väärin vaihdettuja ikkunoita

Pääministeri Orban puolusti linjaansa ja syytti EU:ta ennakkoluuloista

Risto Koivula

Jos tavallisilla tallajilla olisikin "valtaa" Europarlamentin kokoonpanoon, sillä pelleparlamentilla itselläään edelleen ei ole valtaa mihinkään. Se jauhaa vaan paskaa.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/08/helvet...

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Niistä tärkeimmät ovat oikeusvaltio, demokratia ja markkinatalous sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen."

Eikä kokoomus tiedä mitään markkinataloudesta, muutkin kuulostaa lähinnä vitsiltä kokoomukselaisen sanomana.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Poliittiset blokit eivät loksahda tosiaan aina loogisesti: Orbania fanittaa Suomessa äänekkäimmin Laura Huhtasaari. Ja tuo fanittaminen on todella huolestuttavaa oikeusvaltion, länsimaisen demokratian ja ihmisoikeuksien kannalta. Toivoa sopii, että Suomen kansa toteaa moisen myös huolestuttavaksi Laura Huhtasaaren ja hengenheimolaistensa poliittisen tulevaisuuden kannalta.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Orbania fanittaa Suomessa äänekkäimmin Laura Huhtasaari."

Orban nyt sattuu olemaan demokraattisesti valittu valtion päämies ja häneen selvästi ollaan tyytyväisiä koska kolmatta kerta valittiin johtamaan Unkaria.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Valittiinpa myös eräs pikkumies Itävallasta Saksan valtakunnankansleriksi demokraattisesti 30-luvulla, sama juttu erään Pietarin pikkumiehen suhteen naapurissa vähän lähempänä nykyaikoja. Se ei siis välttämättä tarkoita, että valinta olisi ollut hyväksi maan kansalaisille, saati sitten naapurikansoille.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Se ei siis välttämättä tarkoita, että valinta olisi ollut hyväksi maan kansalaisille, saati sitten naapurikansoille."

Unkarilaiset on kovapäistä kansaa kun kolmatta kertaa antaa vallan demokraatisissa vaaleissa Orbanille, suomalaiset vaihtaa vallan joka vaaleissa.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Lakeja yhtä puoluetta suosivaksi muuttamalla, opposition toimintaa vaikeuttamalla ja vaalivilpillä pääsee jo aika pitkälle. Olemme tästä asiasta tainneet jo aiemmin Makkosen kanssa jutustella.

http://anukatariinasolonen.puheenvuoro.uusisuomi.f...

Ymmärsinkö oikein, että Makkosen mielestä esimerkiksi lakien vetäminen kotiin päin demokraattisen prosessin sijasta ja uppoaminen syvään korruption suohon ei osoita mitään muuta kuin suoraselkäistä kansallismieltä?

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Ymmärsinkö oikein, että Makkosen mielestä esimerkiksi lakien vetäminen kotiin"

Hallintarekisteriäkö tarkoitat vai sotea jossa kokoomus saisi ylikansallisille terveysyhtiöille verovapaan miljardipotin ja keskusta maakunnat hallintaansa?

Risto Koivula

EU:ssa on vaadittu, että kansalliset poliittiset hallintoelimet eivät saisi ollenkaan nimittää oikeusviranomaisia, näin kävi Puolassa, ja sieltälöytyi mys istuvan hallituksen vastustajia, jotka olivat valmiita tekemään tasan mitä tahansa päästäkseen siitä eroon:

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/puo...

Julkaistu 24.7.2017 kirjoittanut Risto Koivula

Puolan tuomarimellakat: KEIDEN pitäisi nimittää oikeusviranomaiset?

MITÄ HELVETTIÄ?

KEIDEN SITTEN PITÄISI NIMITTÄÄ OIKEUSVIRANOMAISET, ELLEI VALITTUJEN POLIITIKKOJEN?
EU:N?

KIRKON!!!???

HAISTAPASKANTIETEILIJÖITTEN!!!!!!!????????

YLEn uutisessa tai mielenosoittajien tunnuksissa TÄTÄ EHDOTONTA PERUSASIAA EI SANOTA!

Ei sanota myöskään, KUKA NYT NIMITTÄÄ JA EROTTAA PUOLAN OIKEUSVIRANOMAISET!

Selvää kuitenkin on, että se taho ei ole myöskään presidentti Duda, joka on samaa katolisperinnetaustaista ”konservatiivi”suuntaa kuin hallituskin…

https://yle.fi/uutiset/3-9736963

Massiiviset protestit jatkuvat Puolassa

Mielenosoittajat vaativat presidentti Andrzej Dudaa hylkäämään senaatin varhain lauantaiaamuna hyväksyneen lakimuutoksen.

23.7.2017 klo 02:07

Hallituksen vastaiset mielenosoittajat kantavat käsissään kylttejä Puolassa.

Wojciech Pacewich / EPA

320 Puolan massiiviset protestit kaduilla jatkuivat vielä lauantai-iltana.

Puolassa maan senaatti on hyväksynyt lakiehdotuksen korkeimman oikeuden uudistamisesta. Laki antaa oikeusministerille oikeuden valita tuomareita korkeimpaan oikeuteen. Senaatin hy- väksynnän jälkeen laki tarvitsee enää vain presidentti Andrzej Dudan allekirjoituksen. Kymme- net tuhannet ihmiset ovat osoittaneet tällä viikolla mieltään kaduilla. Rauhalliset protestit jatkui- vat lauantai-iltana kymmenissä kaupungeissa ympäri Puolaa. Hallituksen vastustajat kehotti- vat presidentti Dudaa jättämään lainsäädännön, joka antaisi lain ja oikeuden konservatiivisen, Laki ja oikeus –puolueen käsiin.

Jotkut mielenosoittajat piirittivät hallitsevan puolueen johtajan Jaroslaw Kaczynskin kodin ja syyttivät häntä diktatuurista.

Presidetti Dudan edustajan mukaan Duda näkee joitakin puutteita uudessa laissa. Edustaja ei kuitenkaan suostunut lauantaina kertoa, aikooko presidentti Duda hylätä lakiesityksen.

Dudalla on 21 päivää aikaa allekirjoittaa lakiehdotus.

Euroopan unionin komissio on uhannut Puolaa seurauksilla, koska komission mukaan laki-muutos vaarantaa Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuuden. Esillä on ollut artikla 7:n käyn- nistäminen, mikä voisi viedä Puolalta äänioikeuden EU-kokouksissa.Se ei kuitenkaan välttä- mättä onnistu, sillä Unkari on luvannut tukea asiassa Puolaa. Jokainen seuraamus edellyttäisi yksimielisyyttä muissa 27 EU:n jäsenmaassa.

Lähteet: AFP, AP, Reuters, STT

https://yle.fi/uutiset/3-9736160

Kiistelty laki läpi Puolan senaatissa – Maan oikeuslaitos siirtymässä hallituksen käsiin

Kymmenet tuhannet ihmiset osoittavat mieltään lakia vastaan. EU uhkaa Puolaa vastatoimilla.

22.7.2017 klo 07:21

Lakiehdotusta vastustavat senaattorit heiluttavat lappuja, joissa lukee "itsenäinen oikeuslaitos" Puolan senaatissa 22. heinäkuuta 2017.

Korkeimman oikeuden uudistamista koskevaa lakiehdotusta vastustavat senaattorit heiluttivat lappuja, joissa luki ”itsenäinen oikeuslaitos”, Puolan senaatissa 22. heinäkuuta 2017. Leszek Szymanski / EPA
.

Puolassa maan senaatti on hyväksynyt lakiehdotuksen korkeimman oikeuden uudistamisesta.

Laki antaa Puolan oikeusministerille, eli siis maan hallitukselle, oikeuden valita ja erottaa korkeimman oikeuden tuomareita.

Lakiehdotus tarvitsee enää Puolan presidentin Andrzej Dudan hyväksynnän, sillä parlamentin alahuone hyväksyi sen aiemmin tällä viikolla.

EU on uhannut Puolaa vakavilla seurauksilla, sillä sen katsoo lain olevan EU:n arvojen vastai- nen. EU:n mukaan Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuus uhkaa vaarantua lakimuutoksen myötä.

Euroopan komissio harkitsee artikla 7:n käyttöä ensimmäistä kertaa EU:n historiassa. Tämä voisi viedä Puolalta äänioikeuden EU:ssa.

Lue myös:

Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtajan Sampo Vaarakallion raportti Varsovasta:

https://yle.fi/uutiset/3-9734828

Puolan lakimuutoksia vastustavat pysyvät kaduilla – ”Olemme matkalla totalitarismiin”

Perjantai-illan mielenosoituksiin on Varsovassa varauduttu järein poliisivoimin.

21.7.2017 klo 19:11

Mies katsoo kameraan.

Piotr Kwaticowskin mielestä Puola on laittanut EU:n seinää vasten.

– Ei muuta mahdollisuutta kuin se, että EU laittaa pakotteita Puolan niskaan, mielenosoitukseen perjantaina osallistunut mies sanoo.

VARSOVA Mielenosoittajat kerääntyvät pikku hiljaa sateisessa Varsovassa parlamentin edustalle ja valmistautuvat illan mielenosoitukseen.

Moni puolalainen ei tyydy katsomaan sivusta, kun Laki ja oikeus -puolue vetää maan oikeus- laitosta tiukemmin hallituksen kontrolliin. Mielenosoittajat ovat kyhäilleet erilaisia lakanoita ja kylttejä, joissa hallituksen lakiaikeet tyrmätään. ”Perustuslaki turvaa demokratian” – on keskeisin viesti.

Mielenosoittajat tahtovat hallituksen pysäyttävän lakihankkeet, joilla korkein oikeus, sen tuomarit – ja lopulta koko oikeuslaitos tulisi Laki ja oikeus -puolueen hallituksen vallan alle.

Jos lakiesitykset toteutuvat,voi oikeusministeri siis erottaa maan korkeimman oikeuden jokaisen jäsenen. Korkeimman oikeuden tehtäviin kuuluu muun muassa maan vaalituloksen vahvistaminen.

Piotr Kwaticowski ei usko hallituksen perääntyvän, mutta hän saapui mielenosoitukseen, sillä jotain on pakko tehdä.

– Olemme matkalla totalitarismiin. Samanlaiseen hallintoon, joka Puolassa oli ennen toista maailmansotaa.

Loppuvuodesta 2015 Puolaa johtanut Laki ja oikeus on muun muassa heikentänyt maan julkisen tv:n ja radion toimintaa sekä uudistanut voimakkaasti armeijan johtoa.

Ihmiset kuuntelevat, kun pukuun pukeutunut mies puhuu megafoniin.

Senaatin varapuheenjohtaja Bogdan Borusewicz pitää tärkeänä muistaa, että korkeimman oikeuden vallan mukana Laki ja Oikeus saa haltuunsa elimen, joka päättää vaalituloksista ja esimerkiksi puoluetuista.

Uwe Tautenhahn / Yle

Mielenosoitukset ja suuri poliisioperaatio

Toistaiseksi mielenosoitukset ovat sujuneet rauhallisesti.

Perjantai-illasta odotetaan kiivasta. Kaupungissa on Depeche Moden konsertti ja siitä purkautuvien ihmisten odotetaan sekoittuvan mielenosoittajien joukkoon.

Varsovassa onkin meneillään suurin poliisioperaatio sitten vanhan vallan kaatumisen vuonna 1989.

Parlamenttia suojaa yli 2 500 poliisia.

Senaatin varapuheenjohtaja, Solidaarisuus -liikkeen ikoni Bogdan Borusewicz uskoo hallituksen yllättyneen vastarinnan laajuudesta.

– Protestit ovat muuttuneet koko ajan rajummiksi. Vielä ne ovat hallinnassa. Kuinka kauan – saa nähdä, Borusewicz sanoo.

Arviot mielenosoittajien määristä vaihtelevat sen mukaan, kuka niistä kertoo.

Poliisin mukaan torstai-iltana Varsovan kaupungintalon edustalle oli kokoontunut 14000 mielenosoittajan joukko. Muiden arvioiden mukaan paikalla olisi ollut jopa 50000 ihmistä.

Miehiä tummissa puvuissa ja nainen mustassa mekossa puhujanpöntössä.

Puolan parlamentin alahuone, myös Laki ja oikeus -puolueen johtaja Jaroslaw Kaczynski (keskellä alarivissä), kuunteli opposition Kamila Gasiuk-Pihowiczin puhetta keskiviikkona 19. heinäkuuta. Bartomiej Zborowski / EPA

Parlamentti istui torstaina kirjaimellisesti koko illan. Mielenosoittajat sulkivat reitit ja kansan- edustajat joutuivat olemaan parlamentissa puoli neljään asti aamuyöllä, kunnes pääsivät poliisisaattueissa ulos.

Lakiesityksen läpimenoa parlamentin alahuoneessa mielenosoittajat eivät onnistuneet estä- mään. Seuraavaksi asia siirtyy parlamentin ylähuoneen eli senaatin käsiin. Viimeiseksi sinetiksi lakiesitys tarvitsee presidentin allekirjoituksen.

Se tuskin on ongelma, sillä Puolan presidentti Andrzej Duda on valtaapitävän Laki ja oikeus -puolueen (PiS) läheinen liittolainen. Vaikka presidentti hieman yllättäen uhkasi vastustaa lakiesitystä, saa lakiesitys muutaman muutoksen jälkeen todennäköisesti myös presidentti Dudan hyväksynnän.

Oppositiopoliitikko Borusewiczin mukaan Laki ja oikeus yrittää lakikikkailulla vallankaappausta. Hän sanoo Laki ja oikeus -puolueen ottaneen oikeuden omiin käsiinsä.

– On muistettava, että korkeimman oikeuden vallan mukana Laki ja Oikeus saa haltuunsa elimen, joka päättää vaalituloksista ja esimerkiksi puoluetuista.

Borusewiczille Laki ja oikeus -puolueen seuraava tavoite on selvä:

– Hallituksen seuraava askel on, että se vie Puolan ulos EU:sta.

Laki ja oikeus -puolueen johtaja Jaroslaw Kaczynski puolestaan sanoo uudistusten olevan tarpeen oikeuskäsittelyiden nopeuttamiseksi ja kansan luottamuksen palauttamiseksi.

Mielenosoittajien kyltti, jossa teksti: konstytucja gwarantem demokracji.

Uwe Tautenhahn / Yle

Mitä tekee EU?

Euroopan unionin ja Puolan viileitä välejä lakiesitys heikentää entisestään. Voisi sanoa, ettei jääkausi ole kaukana.

Euroopan komission puheenjohtaja, ja Puolan entinen pääministeri, Donald Tusk syyttää Puolan hallitusta maan kehityksen kääntämisestä ajassa taaksepäin.

Puolan demokratian tilasta huolestuneen Tuskin pyyntö pikaisesta tapaamisesta presidentti Dudan kanssa jäikin vain toiveeksi. Maan ulkoministerin Witold Waszczykowskin mukaan Tuskin tulisi keskittyä puolustamaan Puolan etua Brysselissä eikä sekaantua kotimaan politiikan käänteisiin.

Keskiviikkona Euroopan komission varapuheenjohtaja Frand Timmermans sanoi EU:n olevan erittäin lähellä seitsemänne artiklan käynnistämistä, komission varapuheenjohtaja Brysselissä.

artiklan käyttöä. Vakavimmillaan tämä tarkoittaisi Puolan äänestysoikeuden jäädyttämistä, mikä tosin vaatii yksimielisen äänestystuloksen.

Seitsemännen artiklan tarkoituksena on varmistaa, että kaikki EU-maat kunnioittavat EU:n arvoja. Sen käyttö olisi historiallista, sillä EU ei ole vielä koskaan turvautunut siihen.

Timmermansin mukaan EU-komissio on varautunut aloittamaan tutkinnan siitä, onko Puola rikkonut EU-sopimuksia.

Nainen katsoo suoraan kameraan.

Puolan naisten lakko –liikkeeseen kuuluva Maja Wojdylo. Uwe Tautenhahn / Yle

Sateisessa Varsovassa mieltään osoittaneelle Maja Wojdylolle on selvää, että parlamentti yrittää romuttaa Puolan laillista perustaa.

– Olemme siirtymässä diktatuuriin. Jos emme ole täällä, heräämme diktatuuriin. Siksi olemme täällä ja pysymme täällä. ”

Puolan parlamentti on lähettänyt kiistellyn korkeimman oikeuden tuomareiden nimittämistä koskevan lakiesityksen takaisin valmisteluun.

Parlamentti päätti äänin 434–6, että lakiesitys palautetaan oikeus- ja ihmisoikeusasioita käsittelevään valiokuntaan.

Esitetty laki antaisi poliitikoille oikeuden nimittää korkeimman oikeuden jäsenet ja järjestellä sen työtä uudelleen. Nyt nimitysoikeus on lakimiehillä.

Kiista on uusin konflikti, joka liittyy Puolaan johtavan konservatiivisen Laki ja oikeus -puoleen politiikkaan.

Jatkokäsittelyn aikataulu on auki

Parlamentin oppositio on tehnyt lakiesitykseen yli tuhat korjausehdotusta.

Oikeus- ja ihmioikeusasioiden komission puheenjohtaja Stanislaw Piotrowicz sanoo, että jatkokäsittelyn aikataulua ei tiedetä. Lukuisten muutosesitysten on hänen mukaansa tarkoitus vaikeuttaa komission työtä.

Opposition mukaan nykyinen lakiesitys rikkoo demokratian periaatetta, jonka mukaan lainsäädäntövalta ja toimeenpanovalta on pidettävä erillään. ”

https://yle.fi/uutiset/3-9730746

Puolassa kiistelty korkeinta oikeutta koskeva lakiesitys menee lisävalmisteluun

EU saattaa aloittaa uudet toimet Puolaa vastaan. Unionin mukaan Puolan oikeusvaltioperiaatteet ovat uhattuina.

19.7.2017 klo 15:29päivitetty 19.7.2017 klo 16:00

Nimiä suurilla paperella, mies istuu vetoomusten edessä ja lukee kännykkää.

Mielenosoittajat vetoavat Puolan presidenttiin, jotta tämä käyttäisi veto-okeuttaan lakiehdotusta vastaan.

EU-komissio antoi Puolalle varoituksen

Euroopan Unionin komissio kehotti keskiviikkona Puolaa lykkäämään lakiesityksen hyväksy- mistä. Komission mukaan kaavaillut uudistukset vaarantavat tuomareiden riippumattomuuden ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen.

EU päättää ensi viikolla aloitetaanko Puolaa vastaan uusi tutkinta siitä, rikkooko se EU:n sopimuksia.

– Olemme erittäin lähellä seitsemänne artiklan käynnistämistä, sanoi EU:n komission varapuheenjohtaja Frand Timmermans Brysselissä.

Seitsemännen artiklan käyttöönotto merkitsisi sitä, että Puolan ministerit voivat menettää äänioikeuden unionin päätöksentekoelimissä.

Lähteet: Reuters, AP, STT ”
.

RJK: Olen ulalla…

Mutta nyt käsitän tuon kolmanneksi uusimman jutun perusteella, että mielenosoittajia arve- luttaa nimenomaan mahdollisuus, että hallitus voisi EROTTAA (perusteettomasti) sitä arvos- telleet tuomarit (sikäli kuin lakiesityksessä TODELLA niin sanotaan, mitä suuresti epäilen).

Esimerkiksi perustuslakituomioistuinten tuomarien EROTTAMATTOMUUS perusteitta virkakautenaan on toki yksi oikeusjärjestelmän kulmakivistä.

MUTTA NYT AINAKIN PÖLHÖ-SALEN HÖLYNPÖLY-YLEN ”MAAILMANHALLITUS” AJAA PUOLAAN (JA ”JOKA PAIKKAAN”!) ”OIKEUSJÄRJESTELMÄÄ”, JONKA HENKILÖNIMI- TYKSIIN POLIITTISELLA JÄRJESTELMÄLLÄ EI OLISI YHTÄÄNMITÄÄN SANOMISTA – EIKÄ KAI KOHTA LAKEIHINKAAN!!!

.

JA SITTEN HAUKUTAAN VASTUSTAJIA ”TOTILATERALISMISTA”!!!!!
.

Tämä sama aihe oli mitä keskeisin myös USA:n pressanvaaleissa, jossa NIMITTÄVÄSTÄ VIRANOMAISESTA ei ollut vähäisimpiäkään erimielisyyksiä, mutta sen sijaan sitäkin suu- rempia erimielisyyksiä oli siitä KEITÄ ja MILLAISIN PERUSTEIN pitäisi nimittää. Perustelujen voidaan katsoa olleen oikeustieteellisiä (vaikka toinen olikin hölynpölysellaista. ..):

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/06/donald...

Donald Trumpilla ”vanharuotsalainen”, Hillary Clintonilla ”valeradikaali” oikeuskäsitys

Kirjoittanut Risto Juhani Koivula (20. lokakuu 2016, 18:00)
.

Aamun väittelyssä FOX TV:n juontaja kysyi ehdokkaiden kantaa ja periaatteita koskien suurta valtaa USAn ”pyhän” perustuslain tulkitsijana käyttävän Korkeimman oikeuden (perustuslaki- tuomioistuimen) tuomarinimityksiin,joita presidenttikaudelle osuu ainakin yksi, konservatiivisen tuomari Scalian seuraajan valinta,mutta mahdollisesti useampiakin.Tuomarit ovat perinteisesti jakautuneet konservatiiveihin,jotka usein ovat edustaneet samalla myös uskonnollista oikeis- toa, ja radikaaleihin. Tällä hetkellä voimasuhteet ovat tiukasti tasan 4 – 4 niin, että oikeuden toiminnan katsotaan jopa olevan jumissa. On selvää, etä presidenttinä nämä nykyiset ehdokkaat tulisivat nimittämään vaa´ankieleksi täysin erilaisen henkilön.

Trumpin linja oli, että hän nimittää tuomarit, jotka toimivat ” (Lain) PERUSTAJIEN TARKOITTAMALLA TAVALLA”.

Hillary Clinton vastasi, että hän nimittää tuomarin mm. ”tasa-arvon” nimissä ”GLBT-yhteisön (gay-lesbo-bi-trans) hyväksymällä tavalla”.

Molemmat ehdokkaat heittivät vastauksensa kampanjan ehdottomasti tärkeimpiin kuuluvaan kysymykseen rennosti ja ”löysästi” melkein kuin väistääkseen kysymyksen, mutta ei ole syytä epäillä, etteivätkö molemmat tarkoittaneet (taas) pilkulleen juuri sitä mitä sanoivatkin. Tyyli on tuttu mm. Trumpin uskonasioitakin koskien.

Oho… kumman tuttu oikeusfilosofia…

Sellainen oikeuskäsitys, että lakiteksti on lainsäätäjän (kuninkaan, parlamentin, molempien) tahdon (”itse lain”, puutteellinenkin) ilmaus, jonka TAHDON (eikä esimerkiksi orjallisesti kirjai- men, porsaanreikienkin, tai sitten istuvan hallitusvallan oikkujen!) mukaan tuomari on valtion valtuuttama tuomitsemaan (”lain henki ja kirjain”…), EI ole USA:n perinteisiä oikeuskäsityksiä, sen enempää kuin Hillarynkaan valeradikaali oikeuskäsitys (jonka yksi kulmakivi usein on ”positiivinen syrjintä”, luistelu formaalista tasa-arvoisuudesta lain edessä muka ”faktuaalisen eriarvoisuuden kompensoimiseksi”).

Tämän oikein hyvin tunnetun oikeustulkinnan seurauksia ovat TUOMARIN SUURI VALTA JA RIIPPUMATTOMUUS ja muiden valtioelinten yläpuolellaolo käsittelemissään asioissa. USA:ssa noin on korkeimman oikeuden tuomareiden kohdalla, mutta ei alempien, esimerkiksi syyllisyydestä päättävät valamiehistöt.

Toinen seuraus on oikeudellisten ENNAKKOPÄÄTÖSTEN korostunut luonne, kun nekin ovat ”lakitahdon tulkintaa”, vai alemman tasoista kuin itse teksti. Kaikki VALTIONKAAN toimet EIVÄT OLE AUTOMAATTISESTI LAILLISIA, yksittäisistä virkamiehistä puhumattakaan, toisin kuin klassisessa feodalismissa.

Eräs vaara on lain kirjaimen sivuuttaminen ”sen hengen (oman käsityksen) hyväksi”, joka sitten leviää muihin kuin tuomaripiireihin, kuten muistamme Salpakarin pastori- ja aktivistiperheen keskusteluista Linnan Pohjantähdestä.

Kyseessä on Olof Perssonin (1493 – 1552) eli OLAUS PETRIN OIKEUSKÄSITYS, joka on ollut voimassa esimerkiksi Suomessa Kustaa Waasan aikaisesta luterilaistumisesta aina vuoteen 1994, EU:un liittymiseen.

HILLARYN VALERADIKALISMI

.

Tarkkaan en tiedä, millaisen noidan Hillary nimittäisi, mutta tässä on esimerkki valeradikalis- milla (joka ei todellakaan ole mitään todellista ”juurille/iin menoa”, jota radikalismi etymologisesti on:

.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/seksin-oston-kriminaliso…

.

” Re: Nais(oikeud)en logiikkaa?

Lainaus: andy, 20.11.2002 02:12:46, 97966
.
Miten tämä liittyy Skepsiksen aihepiiriin? Eikö joku yhteiskunnallinen tai lakitieteellinen foorumi olisi oikea paikka tälle keskustelulle. Prostituutio ei ainakaan minusta ole paranormaali ilmiö.
.

Tämän ketjun poistettu alkuviesti oli tämä:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/97963?page=11…
http://www.hs.fi/arkisto/juttu.asp?id=20021119PA5

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

"Mitäs läksit!", sanoi Pulttiboysin Herra Kikkelis Kokkelis...

Maat liittyessään EU:n jäseniksi ovat sitoutuneet tiettyihin demokraattisen oikeusvaltion periaatteisiin, joihin ei kuulu hallituspuolueen poliittinen sotkeutuminen riippumattomaan oikeuslaitokseen. Näin ollen on turha ulista, jos EU kovistelee näiden periaatteiden räikeistä rikkomuksista.

EU vain on viisaudessaan luonut säännöt, joissa vakavimmat tämänkaltaiseen toimintaan liittyvät sanktiot määrätään yksimielisesti; ja tässähän tietysti Tuppurais-Puola on Tappurais-Unkarin takuumiehenä.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"joihin ei kuulu hallituspuolueen poliittinen sotkeutuminen riippumattomaan oikeuslaitokseen."

Mikäs elin Suomessa valitsee perustuslain valvojat sekä korkeimman oikeuden tuomarit? Ettei vaan poliitikot ja nimenomaan hallitusvastuussa olevat.

Käyttäjän AnukatariinaSolonen kuva
Anukatariina Solonen

Perustuslakituomioistuin olisi ihan ok, jos sellainen olisi. Nyt on kuitenkin kyse lain soveltamisesta, mikä kuuluu oikeuslaitoksen rooteliin. Politiikka toki suurimmassa osassa maita vaikuttaa siihen korkeimmissa asemissa olevien tuomarien nimityksen kautta. Puolassa tuomareiden nimittäminen on politisoitu siten, että hallitseva puolue voi käytännössä määrätä tuomarivalinnoista ja myös erottaa korkeimman oikeuden tuomarit jo kesken heidän toimikauttaan.

Toimituksen poiminnat